Nxënësi me përgjegjësi

SMV

Çfarë bën SMV?

Në Nxënësit me Përgjegjësi (SMV), nxënësit ndihmojnë në formimin e shkollës së tyre dhe sistemit shkollor. Ata përfaqësojnë kryesisht interesat e shokëve të tyre të klasës dhe gjithashtu zgjidhen nga studentët - kryesisht përmes takimit të përfaqësuesve të klasës.

Në takimet e rregullta ne planifikojmë dhe diskutojmë projekte dhe veprime që duam t'i zbatojmë së bashku në shkollë. Çdo anëtar tjetër që dëshiron të mbështesë në mënyrë aktive SMV është gjithmonë i mirëpritur! Sepse çdo dorë ndihme dhe ide krijuese është e nevojshme!

Tre përfaqësuesit e trupit studentor në vitin shkollor 2020/21 dhe menaxhmenti i lartë i SMV janë ...
PHOTO-2022-03-11-12-40-40.jpg

Për më tepër, SMV drejtohet në bashkëpunim me Asrat Gebru (punë sociale në shkollë) dhe Irina Böhler (mësuese besimi).

Veprimet e SMV