Punë sociale shkollore

Problemet me të cilat mund të ndihmojë AsA:

Asrat Gebru (Dipl.-Sozialpädagoge) Zyra e Mirëqenies Rinore e Qytetit

as.gebru@muenchen.de

Frau Ramona Grastat (Sozialpädagogin B.A.) 

Telefon: 089 31287927

Montag – Freitag: 08:00 bis 16:00 Uhr

E-Mail: : ramona.grastat@muenchen.de 

Vor Ort: B 2.08 (Haus B)

Was ist Schulsozialarbeit?

 • Schulsozialarbeit ist ein freiwilliges, kostenloses und individuelles Angebot vor Ort. Wir behandeln alle Informationen vertraulich und unterstehen der gesetzlichen Schweigepflicht.

 • Schulsozialarbeit ist für die individuellen Bedürfnisse der Schule offen und arbeitet bedarfsorientiert.

 • Die gesetzlichen Grundlagen finden sich in den §§ 1 (Jugendarbeit) und (13 (Jugendsozialarbeit) des Sozialgesetzbuches VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Wer sind wir?

 • Wir sind ein Team aus Sozialpädagog*innen.

 • Wir arbeiten direkt vor Ort an der Eduard-Spranger-Mittelschule.

 • Unsere Angebote sind offen für alle Schüler*Innen sowie Eltern und Lehrer*Innen.

 • Wir arbeiten kooperativ mit anderen Diensten, wie zum Beispiel dem Sozialbürgerhaus, oder anderen Jugendhilfeeinrichtungen zusammen.

Problemet me të cilat mund të ndihmojë AsA:

Schüler*innen aller Klassen können sich an uns wenden, wir bieten Unterstützung an:

 • wenn es in der Schule oder zu Hause immer wieder Zoff gibt

 • wenn du Schwierigkeiten beim Lernen hast

 • wenn es fraglich ist, ob du das Klassenziel erreichst

 • wenn du noch nicht weißt, welchen Beruf du erlernen möchtest

Wir begleiten bedarfsorientiert und bieten individuelle Unterstützung:

 • Stärkung sozialer und persönlicher Fähigkeiten

 • Motivation für die schulische und berufliche Weiterentwicklung

 • Toleranz im Umgang miteinander

 • Förderung von Selbstwert und Selbstbewusstsein

 • Übernahme von Verantwortung

 • Erlernen von Strategien zur Konfliktbewältigung

 • Hilfestellung bei einer sinnvollen Freizeit- und Feriengestaltung

 • Berufsvorbereitung in Zusammenarbeit mit JADE (7. bis 9. Klasse)

 • Vernetzung und Kooperation mit anderen sozialen Diensten. 

Problemet me të cilat mund të ndihmojë AsA:

Problemet me të cilat mund të ndihmojë AsA:

Ne u drejtohemi nxënësve të të gjitha klasave të shkollës së mesme në Eduard-Spranger-Straße dhe ofrojmë mbështetje:

 • kur ka gjithmonë telashe në shkollë ose në shtëpi

 • nëse keni vështirësi për të studiuar

 • kur është e diskutueshme nëse do ta përmbushni qëllimin e klasës

 • nëse nuk e dini akoma se çfarë profesioni dëshironi të mësoni

Ne u drejtohemi prindërve të të gjithë nxënësve të shkollës së mesme në Eduard-Spranger-Straße dhe ofrojmë mbështetje:

 • nëse keni probleme me vajzën apo djalin tuaj

 • Për pyetje në lidhje me arsimin

 • nëse keni frikë se fëmija juaj nuk do të jetë në gjendje të vazhdojë me ju në klasë

 • kur i referoheni një ndihme më të gjerë, siç janë puna shoqërore e rretheve, qendrat arsimore të këshillimit.

Ne u drejtohemi mësuesve në shkollën e mesme në Eduard-Spranger-Straße dhe ofrojmë mbështetje

 • nëse ka nxënës në klasën tuaj që nuk janë të integruar

 • nëse ju pëlqen puna ekipore ndërdisiplinore

 • nëse doni të shtyni punën e projektit

 • nëse zona shoqërore është e rëndësishme për ju

Qëllimet tona:

 • Të mbështesë fëmijët dhe të rinjtë në zhvillimin e tyre akademik dhe profesional

 • T'u japim mundësinë studentëve të përjetojnë shkollën ndryshe

 • Forcimi i aftësive shoqërore dhe personale

 • Të organizojmë kohën e lirë në një mënyrë kuptimplote

 • Të mësuarit shoqëror në grupe

 • Fuqizimi dhe njohja dhe zgjidhja në kohë e konflikteve

 • Mbështetje në gjetjen e një karriere

 • Zbatimi i qasjeve specifike gjinore

 • Oferta te rregullta

 • Ndihmoni rast pas rasti

 • Orët e këshillimit për prindërit, studentët dhe mësuesit (të hënën-të enjten dhe të premten në mëngjes)

 • Përgatitja profesionale në bashkëpunim me Jade (klasa 8 dhe 9)

Projektet tona

 • Projektet e klasave

 • Arbitri

 • Futboll (turne)

 • Udhëtime ditore (patinazh në akull, kinema, not, ngjitje, etj.)

 • Shoqërimi i qëndrimit në kamp shkollor dhe udhëtimeve ditore

 • Kampet e pushimeve (fundjavë, pushime Whitsun)

 • Lojëra biznesi (përgatitje profesionale klasa e 8-të në bashkëpunim me JADE)

 • Rrjetëzimi në rreth (grupet e punës, bashkëpunimi me objektet e kohës së lirë, etj.)

Agjencia e punës sociale në shkollë është:

LH Mynih - Departamenti Social / Zyra e Mirëqenies Rinore e Qytetit

Oferta nga shërbimet e mirëqenies së të rinjve S-II-A / rajoni Sch 4

Punë sociale shkollore Shkolla e Mesme Eduard-Spranger
Georg-Zech-Allee
80995 Mynih
Znj. Ingeborg Chyl Tel. 089 313 01 34 / Email: i.chyl@muenchen.de
Z. Asrat Gebru Tel. 089 312 87 927 Email: as.gebru@muenchen.de

Puna shoqërore e shkollës (znj. Simon) në degën e shkollës fillore Hildegard von Bingen mund të arrihet në 0170 739 37 66.