Design ohne Titel (3).png

Menaxheri i shkollës në internet

Programi ynë i organizimit të shkollës dixhitale

Informacion i pergjithshem

Të dashur prindër dhe kujdestarë ligjorë,
Për të optimizuar shkëmbimin e informacionit, shkolla e mesme në Eduard-Spranger-Rr. Nga viti shkollor 2019/20, ne do të përdorim sistemin modern, elektronik të informacionit Schulmanager Online . Isshtë planifikuar që në të ardhmen të përdoret ky sistem në fushat vijuese:
  • Postimi elektronik i letrave nga prindërit
  • Njoftimet elektronike për të sëmurët
  • Rezervimi online i orarit të zyrës
  • Kalendari online
Si mund të regjistrohem për herë të parë si prind në School Manager Online?
Çfarë duhet të merret parasysh kur regjistroheni nëse disa fëmijë ndjekin shkollën e mesme në Eduard-Spranger-Str. vizite?
Udhëzime për video për instalimin e aplikacionit "School Manager Online" në pajisjet mobile:
Si mund të rezervoj takime për ditën e prindërve?

Njoftimi i sëmurë i fëmijës

Udhëzime në formatin pdf

E69D2EB6-FC4A-4B5D-884F-690FE8D49E5F.png
D84BB521-F0E7-4C22-9DD1-A56FCB73140E.png

Shikoni datat e klasës dhe shkollës