Ordentlicher Schreibtisch

lodh

Merrni për dore të rinjtë

Problemet me të cilat mund të ndihmojë AsA:

Unë jam Christian Huber

Pedagog i kualifikuar shoqëror (FH)

Trajnimi i përfunduar si marangoz dhe infermiere geriatrike

Kontakti: Në dhomën 20A

              christian.huber3@muenchen.de

318118936

Problemet me të cilat mund të ndihmojë AsA:

JADE është një projekt bashkëpunimi i kryeqytetit shtetëror partner Mynih (departamenti për arsim dhe sport dhe departamenti social), agjencia e punësimit, qendra e punës Mynih dhe autoriteti shtetëror i arsimit në kryeqytetin e shtetit Mynih.

Oferta për orientimin në karrierë dhe gjetjen e karrierës kryhet në të gjitha shkollat ​​e mesme shtetërore në Mynih, me një fokus te nxënësit në klasat e teta dhe të nënta.

JADE ju mbështet në orientimin në karrierë dhe gjetjen e karrierës

Problemet me të cilat mund të ndihmojë AsA:

Problemet me të cilat mund të ndihmojë AsA:

Për nxënësit e klasave 8 dhe 9