ngulit

Shkolla e Mesme e Mynihut
Eduard-Spranger-Strasse 17
80935 Mynih

Telefoni: 089 318 1189 20

Faksi: 089 318 1189 33

Ueb: www.hsspranger.musin.de
Email: ms-eduard-spranger-str-17@muenchen.de

Informacion administrativ:

Numri i shkollës: 2157
Lloji i shkollës: shkollat ​​fillore dhe të mesme / të mesme
Statusi juridik: shkolla publike (shteti)

transportues

Qyteti i Mynihut

Informacioni Ligjor

Shënim për të gjitha lidhjet në faqet e internetit të shkollës së mesme në Eduard-Spranger-Str. I 17-ti
(sipas gjykimit të LG Hamburg të datës 12 maj 1998 - 312 0 85/98 - "përgjegjësia për lidhje")

Në këtë mënyrë ne shprehimisht distancohemi nga e gjithë përmbajtja në të gjitha faqet e palëve të treta të ofruara nga ne përmes një lidhjeje.

Përkundër kontrollit të kujdesshëm të përmbajtjes, për këtë arsye ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e lidhjeve të jashtme. Operatorët e faqeve të lidhura janë vetëm përgjegjës për përmbajtjen e tyre.

Përgjegjës për përmbajtjen sipas DS 6 MDStV: Peter Wummel (drejtor)

Zyrtar për mbrojtjen e të dhënave: Znj. Iris Eggersdorfer

Kontakti (zyrtari për mbrojtjen e të dhënave): daschu.eggersdorfer@schulamt.muenchen.musin.de

Shkolla e Mesme e Mynihut
Eduard-Spranger-Strasse 17
80935 Mynih

Telefoni: 089 318 1189 20

Faksi: 089 318 1189 33

Ueb: www.hsspranger.musin.de
Email: ms-eduard-spranger-str-17@muenchen.de

Informacion administrativ:

Numri i shkollës: 2157
Lloji i shkollës: shkollat ​​fillore dhe të mesme / të mesme
Statusi juridik: shkolla publike (shteti)

transportues

Qyteti i Mynihut

Informacioni Ligjor

Shënim për të gjitha lidhjet në faqet e internetit të shkollës së mesme në Eduard-Spranger-Str. I 17-ti
(sipas gjykimit të LG Hamburg të datës 12 maj 1998 - 312 0 85/98 - "përgjegjësia për lidhje")

Në këtë mënyrë ne shprehimisht distancohemi nga e gjithë përmbajtja në të gjitha faqet e palëve të treta të ofruara nga ne përmes një lidhjeje.

Përkundër kontrollit të kujdesshëm të përmbajtjes, për këtë arsye ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e lidhjeve të jashtme. Operatorët e faqeve të lidhura janë vetëm përgjegjës për përmbajtjen e tyre.

Përgjegjës për përmbajtjen sipas DS 6 MDStV: Peter Wummel (drejtor)

Zyrtar për mbrojtjen e të dhënave: Znj. Iris Eggersdorfer

Kontakti (zyrtari për mbrojtjen e të dhënave): daschu.eggersdorfer@schulamt.muenchen.musin.de