EC.png
EduCoach%20edited_edited.png

EduCoach është një program mësimor që mbështet nxënësit e shkollës në mësimin e vetë-organizuar në shtëpi. Dy nga klasat tona aktualisht janë duke punuar me këtë program në një fazë fillestare të zhvillimit të projektit. Secila klasë ishte e pajisur me një klasë I-Pads, të cilën ata e përdorin gjithashtu në shtëpi për të punuar dhe studiuar.

Ju mund të gjeni më shumë informacion në lidhje me projektin në faqen kryesore www.myeducoach.de dhe në fletushkë.