mbrojtjen e të dhënave

Kjo është një politikë e privatësisë. Mbrojtja e të dhënave është një pjesë e rëndësishme e një faqe në internet. Ky model përmban shembuj të teksteve, nuk është përfundimtar dhe nuk mund të botohet. Formulimi i politikës tuaj të privatësisë do të ndryshojë në varësi të tipareve të faqes tuaj të internetit. Prandaj përshtateni këtë tekst. Një politikë e privatësisë duhet të rendisë të gjithë përbërësit e palëve të treta që përdorni në faqen tuaj të internetit. Sigurohuni që lidhja me politikën e privatësisë duhet të jetë e arritshme nga çdo faqe e faqes në internet.