Jugendlicher mit Brötchen

BerEb

Mbështetje për profesionistët e rinj

Problemet me të cilat mund të ndihmojë AsA:

Unë jam Christian Huber

Pedagog i kualifikuar shoqëror (FH)

Trajnimi i përfunduar si marangoz dhe infermiere geriatrike

Kontakti: Në dhomën 20A

              christian.huber3@muenchen.de

318118936

Problemet me të cilat mund të ndihmojë AsA:

JADE është një projekt bashkëpunimi i kryeqytetit shtetëror partner Mynih (departamenti për arsim dhe sport dhe departamenti social), agjencia e punësimit, qendra e punës Mynih dhe autoriteti shtetëror i arsimit në kryeqytetin e shtetit Mynih.

Oferta për orientimin në karrierë dhe gjetjen e karrierës kryhet në të gjitha shkollat ​​e mesme shtetërore në Mynih, me një fokus te nxënësit në klasat e teta dhe të nënta.

JADE ju mbështet në orientimin në karrierë dhe gjetjen e karrierës

Problemet me të cilat mund të ndihmojë AsA:

JADE është një projekt bashkëpunimi i kryeqytetit shtetëror partner Mynih (departamenti për arsim dhe sport dhe departamenti social), agjencia e punësimit, qendra e punës Mynih dhe autoriteti shtetëror i arsimit në kryeqytetin e shtetit Mynih.

Oferta për orientimin në karrierë dhe gjetjen e karrierës kryhet në të gjitha shkollat ​​e mesme shtetërore në Mynih, me një fokus te nxënësit në klasat e teta dhe të nënta.

JADE ju mbështet në orientimin në karrierë dhe gjetjen e karrierës

Problemet me të cilat mund të ndihmojë AsA:

Për nxënësit e klasave 8 dhe 9

Problemet me të cilat mund të ndihmojë AsA:

BerEb është falas për ju dhe prindërit tuaj. BerEb financohet nga Agjencia Federale e Punësimit dhe Ministria Shtetërore Bavareze për Arsimin dhe Kulturën (StMUK).

Informacion shtesë për bashkëfinancuesin:

Mbështetja për fillimin e karrierës mbështetet në bashkëpunim me Ministrinë e Shtetit Bavarez për Arsimin dhe Kulturën me një pjesë prej 50 përqind nga fondet e programit Bavare ESF 2014-2020.

Informacione të mëtejshme mbi programin bavarez ESF mund të gjenden në:

ESF: Fondi Social Evropian (ESF) (bayern.de)

Informacion mbi institucionin arsimor

Qendrat e formimit profesional të ekonomisë bavareze (bfz) gGmbH përfaqësohen në 23 lokacione me 150 degë dhe zyra dege në Bavari. Ne kemi kryer me sukses trajnim, trajnim dhe ritrajnim profesional praktik, të orientuar drejt pjesëmarrësve që nga viti 1983.