Untitled-1.jpg

Në shkollën e mesme në Eduard-Spranger-Straße, ne krijojmë shkolla si një vend i jetës së përbashkët, të mësuarit, solidaritetit dhe veprimit të qëndrueshëm, të orientuar drejt vlerës dhe demokratike.

Ju lutemi raportoni fëmijën tuaj të sëmurë përmes llogarisë tuaj të menaxherit të shkollës.

Ju lutemi raportoni fëmijën tuaj të sëmurë përmes llogarisë tuaj të menaxherit të shkollës.

Ju lutemi raportoni fëmijën tuaj të sëmurë përmes llogarisë tuaj të menaxherit të shkollës.

Ju lutemi raportoni fëmijën tuaj të sëmurë përmes llogarisë tuaj të menaxherit të shkollës.

Aufnahme ukrainischer Schüler*innen an Münchner Schulen
Beschäftigung als pädagogische Willkommenskraft
Прийом українських учнів до мюнхенських шкіл
Працевлаштування на посаду педагогічного привітального працівника

Së bashku kundër Corona

Unser Schule besteht aus den Gebäuden A/B/C. Bitte beachten Sie das Wegeleitsystem.

Wegeleitsystem.jpg

Përshtypje nga jeta shkollore