Untitled-1.jpg

Në shkollën e mesme në Eduard-Spranger-Straße, ne krijojmë shkolla si një vend i jetës së përbashkët, të mësuarit, solidaritetit dhe veprimit të qëndrueshëm, të orientuar drejt vlerës dhe demokratike.

Ju lutemi raportoni fëmijën tuaj të sëmurë përmes llogarisë tuaj të menaxherit të shkollës.

Ju lutemi raportoni fëmijën tuaj të sëmurë përmes llogarisë tuaj të menaxherit të shkollës.

Ju lutemi raportoni fëmijën tuaj të sëmurë përmes llogarisë tuaj të menaxherit të shkollës.

Ju lutemi raportoni fëmijën tuaj të sëmurë përmes llogarisë tuaj të menaxherit të shkollës.

Corona und Eltern.png

Së bashku kundër Corona

3G.png
corona_3d_slider_Fullscreen_16x9_LoRes_e

Përshtypje nga jeta shkollore

Plakat_Hygiene-1024x829.jpg

Përshtypje nga jeta shkollore